Vindmøller   Forside       WF10    UGE Eddy    UGE EddyGT    UGE 4K-GT    TURBINE                                                            Tilbehør    Sådan Bestiller du    Seneste nyt

 
  

 

WindPro søger ressourcestærk partner til nyudviklingsprojekter af vindturbiner

Velkommen til Windpro - Leverandør af fremtidens møller

Vores møller karakteriseres som mindre/husstandsvindmøller, og fælles for dem alle, er at de er vertikaltaksede og lydløse.

Vores målgrupper spænder fra private husstande over små og mellemstore erhvervsvirksomheder. De kan samtidig indgå som supplement til større produktionsvirksomheder, landbrug, boligforeninger, kommunale anlæg samt i områder, hvor den konventionelle energileverance er begrænset eller bekostelig.

Vores produkter adskiller sig positivt, ved at være af meget høj kvalitet, samt ved en væsentlig højere energiproduktion og effektivitet end hidtil sete produkter. Dette beror blandt andet på konstruktion og design af selve møllehovedet, men også på sammensætning og konstellation af de øvrige komponenter - herunder generator og inverter.

Den høje kvalitet gør endvidere, at møllerne kræver minimal vedligeholdelse, og har en anslået levetid på minimum 25 år. Via optimalt design og effektiv produktion, kan omkostningerne bringes ned på et meget attraktivt niveau. Den relativt lave fremstillingspris, sammenholdt med produktiviteten, medfører hidtil uset korte tilbagebetalingstider for kunden

Det er et faktum, at prisen på el, og energiproduktion ved fossile brændsler, kommer til at stige markant i nærmeste fremtid. Tilgængelighed, kvalitet og økonomisk fordel, skal øge incitamentet til at investere i grøn bæredygtig energi, og dermed tage ansvar for miljøet.

Ved at udvinde bæredygtig energi lokalt og tæt på slutbrugeren, øges engagement, grøn bevidsthed og ansvarlighed hos den enkelte forbruger.
 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
   
 
 

 

      
 


© Copyright, 2009, WindPro.dk